Convocada una Junta General Extraordinària pel pròxim 18 d’abril

1 de març de 2024
Comparteix
Temps de lectura
1' 56"

El 18 d’abril a les 20.00 h se celebrarà una Junta General Extraordinària a l’espai Antoni Carrillo del Col·legi. Durant la sessió es deliberarà i s’aprovarà, si procedeix, el projecte de modificació estatutària parcial. Els col·legiats podreu votar de forma presencial i telemàtica. Consulta la convocatòria (en català o castellà), el projecte de modificació i la memòria justificativa.

En la reunió de la Junta de Govern del 28 de febrer s’ha acordat la convocatòria de la Junta General Extraordinària, que compta amb l’ordre del dia següent:

  1. Deliberació i aprovació, si escau, del projecte de modificació estatutària parcial, presentat per la Junta de Govern, dels articles 26, 37, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 62.
  2. Autoritzar a la Junta de Govern per tal que, sense variar l’esperit dels articles aprovats a la Junta General, efectuï les modificacions que siguin necessàries per a la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals, depenent de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Documentació relativa a la Junta General Extraordinària

Convocatòria de Junta General Extraordinària: català / castellà.

Projecte de Modificació parcial dels estatuts.

Memòria justificativa del projecte de modificació dels estatuts.

Votació telemàtica i emissió en directe

Aquells col·legiats que així ho prefereixin podran votar telemàticament a partir de les 9 del matí del dia 17 d’abril. S’habilitarà un sistema que permetrà emetre el vot en línia i expressar així la seva opinió sobre la proposta de reforma d’estatuts que es plantejarà en aquesta junta. Pròximament es donaran a conèixer més detalls sobre com efectuar el vot electrònic.

Per poder exercir el dret a vot telemàtic és imprescindible tenir actualitzat el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. Es poden comprovar les dades i actualitzar-les a través de l’àrea privada.

A més, s’emetrà en directe a través de videostreaming, de manera que tothom que no sigui present a la sala podrà seguir el desenvolupament a través d’Internet i votar telemàticament després del torn de preguntes corresponent. El dia de la Junta ho podreu seguir aquí.