Forma’t en energia sostenible

11 de maig de 2023
Comparteix
Temps de lectura
1' 22"

Tecnoaula organitza al mes de maig una sèrie de cursos relacionats amb les energies sostenibles. Tots els cursos es poden fer de manera presencial o per videoconferència.

  • Comunitats energètiques: Les comunitats energètiques són grups de persones o organitzacions que col·laboren per a produir i gestionar conjuntament energia renovable. El curs tractarà conceptes com la regulació de les comunitats energètiques, la seva planificació i operació, així com altres temes relacionats. 22 i 30 de maig de 2023Més informació i inscripcions.
  • Dimensionament i legalització d’instal·lacions d’autoconsum solar: Aquesta formació servirà per conèixer les modalitats d’autoconsum existents tant amb acumulació com sense acumulació d’energia, conèixer els principis bàsics de dimensionat de les instal·lacions d’autoconsum i aprendre a plantejar la viabilitat tècnica i econòmica d’un projecte d’autoconsum solar tant en l’àmbit domèstic com industrial, entre d’altres. Aprendre sobre les normatives i les lleis relacionades amb la instal·lació d’aquest tipus d’instal·lacions, així com també temes tècnics, com ara la seva planificació, dimensionament, disseny i manteniment. 23, 31 de maig i 7 de juny de 2023Més informació i inscripcions.
  • Càlcul de la petjada de carboni: El càlcul de la petjada de carboni implica determinar la quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que una empresa o organització produeix a través de les seves activitats. Els alumnes adquiriran coneixements teòrics i pràctics per ser capaços de realitzar un projecte complet de petjada de carboni, des de la determinació dels abasts, el càlcul i posteriorment, informe de GEI i registre. 30 de maig, 6 i 13 de juny de 2023Més informació i inscripcions.