Format el grup de treball per identificar edificis a Catalunya construïts amb materials inflamables

6 de març de 2024
Comparteix
Temps de lectura
1' 50"

Primera reunió del grup de treball. // ENGINYERS BCN

El passat 5 de març el president del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC), Miquel Darnés, va assistir a la sessió constitutiva del grup de treball de gestió del risc d’inflamabilitat a les façanes dels edificis a Catalunya. El grup identificarà i prendrà mesures preventives a edificis que tinguin la mateixa tipologia al sinistrat a València.

El 5 de març es va constituir el grup de treball per identificar edificis de Catalunya construïts amb materials inflamables a les façanes. Miquel Darnés, president del CCETIC i degà del Col·legi, participarà en aquest grup amb experts del Departament del Territori (la consellera del departament de Territori Ester Capella també hi era present), els Col·legis professionals: d’arquitectura , d’arquitectura tècnica i d’enginyers industrials, també la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), entre d’altres. Aquest grup d’experts treballarà per definir les accions i mesures pertinents en relació amb la problemàtica que poden tenir els edificis construïts a Catalunya de tipologia similar al sinistrat a València.

Aquest grup es constitueix a proposta del Departament de Territori i arran del devastador incendi de l’edifici d’habitatges de València, a partir d’un foc que es va propagar ràpidament per la façana de l’edifici, construïda amb materials combustibles en el seu revestiment exterior. La façana ventilada de l’edifici era prèvia a l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el 2006.

A través d’aquest grup de treball, s’identificaran els edificis a Catalunya que tinguin una problemàtica similar i es portaran a terme les accions preventives necessàries per evitar una situació com la de l’edifici valencià.

Des del 29 de març de 2006, el Codi Tècnic vigent obliga a comunicar tant l’inventari dels materials com la documentació dels projectes constructius als col·legis professionals. El CTE és el marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.