Dades de l'oferta

Informació general

ENGINYER/A PROJECTES INSTAL·LACIONS

Ubicació: SANT JUST DESVERN

Descripció

REVISIÓ DE DOCUMENTACIÓ REBUDA (PLÀNOLS MEMÒRIA I AMIDAMENTS) PER A REALITZAR PRESSUPOSTOS 

PROPOSTA DE MILLORES TÈCNIQUES I REALITZACIÓ DEL PROJECTE QUAN SIGUI NECESSARI.

REALITZACIO DE PRESSUPOSTOS (ELECTRICITAT, CLIMATITZACIO, FONTANERIA, CONTRAINCENDIS, …)

PREPARAR I COORDINAR AMB EL CAP D’OBRES L’INICI I EXECUCIÓ DELS TREBALLS

COL·LABORAR EN LA REALITZACIó DE PROJECTES DE LEGALITZACIó DE LES INSTAL·LACIONS

PREPARAR LA DOCUMENTACIó AS BUILT I ELS MANUALS DE FUNCIONAMENT  

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: Indispensable
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Català (Valorable - Alt)
Especialitat
Electricitat
Energies Renovables i Eficiència Energètica
Referència
24-0423-P