Postgrau de Property Management. Gestió d’Actius Immobiliaris

Dates i horaris
Del 30 d'octubre de 2024 al 2 de juliol de 2025
Dimecres de 16 a 19 h
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
104 hores
Lloc
CATEB
Bon Pastor, 5 (Barcelona)
08021
BARCELONA

Organitzat per

Aquest curs s’ha programat entre el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).       

imatgelogo      

Objectius

 • Perquè disposis d'una preparació més tècnica i de coneixements multidisciplinaris que et permetin aplicar tècniques innovadores i creatives a la gestió de patrimonis i comunicació amb els seus clients.
 • Per millorar les competències en la gestió d’actius immobiliaris, sigui en propietat o per llogar, com a propietari, arrendador o arrendatari, així com en tota l’àrea de serveis associats.
 • Perquè siguis capaç de gestionar de forma integral els recursos immobiliaris i els serveis de suport.
 • Perquè disposis de coneixements, eines i recursos per prendre decisions estratègiques sobre la gestió d’immobles.
 • Per millorar la rendibilitat i reduir els costos en la gestió d’actius immobiliaris.
 • Perquè siguis capaç d’optimitzar les propietats i les inversions immobiliàries.

Destinataris

 • AT que necessitin ampliar les seves fronteres professionals
 • Facility Managers que vulguin explotar el seu patrimoni
 • Professionals d’organitzacions de gestió immobiliària
 • Gestors de venda i lloguer

Programa

Mòdul 1. Introducció al Property Management (3 hores)

 • Figures que intervenen en el management
 • Esquemes organitzatius de Property Management

 

Mòdul 2. Valoracions immobiliàries (12 hores)

 • Mercat immobiliari. Estudi de mercat. Cas pràctic: Barcelona
 • Valoracions d’immobles i urbanisme
 • Normativa aplicable a les peritacions i taxacions. Mètodes de valoració immobiliària.
 • Elaboració d’informes i certificats de taxacions. Casos pràctics.
 • Capital markets. Oportunitats d’inversió i estratègies de compravenda

 

Mòdul 3. Gestió financera (26 hores)

 • Estratègia empresarial
 • Anàlisi econòmic financer
 • Fonts de finançament i càlcul de préstecs. Rendibilitat
 • Fiscalitat immobiliària
 • Due Diligence
 • Estratègia des del punt de vista Portfoli. Handover

 

Mòdul 4. Gestió legal (12 hores)

 • La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU)
 • Drets Reals. La Propietat i els Drets Reals limitats de domini.
 • Contractes de Compravenda.
 • Registre de la Propietat. El procediment registral.
 • Els Drets Reals de garantia: La Hipoteca. Propietat Horitzontal.
 • Contractes d'arrendament. Oficines, logística, Centres Comercials, etc.

 

Mòdul 5. Gestió tècnica i de serveis (27 hores)

 • Serveis principals. Gestió del manteniment tècnic. Pla de manteniment.
 • Serveis principals. Gestió de la seguretat. Pla d'Autoprotecció.
 • Serveis Principals. Gestió de la neteja. DDD. Serveis per l'usuari: carteria, jardineria, càtering…
 • Gestió energètica
 • Certificacions Leed, Breeam i Well
 • Auditoria de serveis. Seguiment SLA i KPI

 

Mòdul 6. Gestió comercial i de màrqueting (15 hores)

 • Habilitats de comunicació i imatge
 • Tècniques de Negociació i venda
 • La transformació del sector immobiliari. User Experience.
 • La transformació del sector immobiliari: Property Marketing.
 • La transformació del sector immobiliari: Projecte
 • Mercat immobiliari. Estudi de mercat.

 

 

Mòdul 7.  Pla de negoci (9 hores)

 • La recerca d’un Property Management
 • El pla de negoci del Property Management

Impartit per

Albert Alegret, Doctor Arquitecte. Diplomatures en Arquitectura Legal (DALF Pompeu Fabra) i Direcció d’Empreses (IESE). Recognised European Valuer (REV). Soci de CEIAM. Expert en arquitectura, urbanisme i valoracions.

Isabel Bofill Rovira de Villar, Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB. Màster en Direcció de Màrqueting per ESADE. Directora de Property Management Oficines i Logística Barcelona a CBRE.

Daniel Calvache Castelló, Llicenciat en Dret. Màster en Dret Immobiliari. PMD per ESADE. Asset Services Business Development Director a CBRE.

Rafael Fernández Santor,  Economista. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Titulat per la IHK Universitat de Frankfurt en Corporate Finance (Mergers and Acquisitions). MBA per IESE. Experiència internacional en entorn Multinacional. Directiu.

Daniel Gallego Puig, Arquitecte. Head of Property Offices & Logistics BCN CBRE REAL ESTATE SA.

Lindy Garber, Master's Degree in Business Administration(ESADE). Master of International Management. Director Advisory & Transaction Services Investor Leasing CBRE.

Jordi Gosalves López, Arquitecte tècnic. Promotor immobiliari. Diplomat en Direcció d'empreses Promotores i Constructores. Màster en Economia de la Construcció. Director de grup empreses promotores.

Miquel López Reig, Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació col·legiat. Màster Project Manager. Postgraus en Facility Management, Property Management i Anàlisi de Viabilitat. Head of Technical Department CBRE. Property Management.

Adriana Miras Ecija, Llicenciada en Dret. Property Management, Asset Services a CBRE.

Manel Vilaplana Casanovas, Advocat. Diplomat per Esade en Assessoria i Gestió Tributària. Diplomat en Dret Fiscal Internacional per la UB. Socidirector de Mavica Assessors SLU. Assessor fiscal.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (presencial): 1750 €
Preu precol·legiats (presencial): 1750 €
Preu no col·legiats (presencial): 2500 €
Preu col·legiats (en línia): 1750 €
Preu precol·legiats (en línia): 1750 €
Preu no col·legiats (en línia): 2500 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum
 • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
  • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
  • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

 

Observacions

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Metodologia

El curs es realitzarà en modalitat híbrida, sempre es realitzarà per videoconferència (zoom) i en ocasions  podràs realitzar la sessió presencial. L'alumne decideix com seguir el curs.

Els professors del postgrau són professionals en actiu amb una àmplia experiència en els seus respectius camps. Aquests experts es comprometen a transferir els seus coneixements pràctics i teòrics als estudiants de manera pedagògica, garantint una comprensió profunda i aplicable de les matèries impartides.

Cada mòdul del postgrau està dissenyat per fomentar l'aprenentatge a través de la pràctica. Aquests mòduls inclouen l'anàlisi de casos reals, que permeten als estudiants aplicar els coneixements adquirits en situacions concretes. Els casos són seleccionats per la seva rellevància i complexitat, oferint així una visió completa dels desafiaments i solucions possibles en el món professional. A l’hora es fomentarà un entorn d’aprenentatge col·laboratiu i crític.

Els estudiants tindran l'oportunitat de discutir diferents perspectives i plantejaments, millorant així les seves habilitats analítiques i de resolució de problemes. Aquesta metodologia garanteix que els coneixements adquirits no només siguin teòrics, sinó que també tinguin una aplicabilitat pràctica immediata en el camp professional.

El seguiment del curs es realitzarà a través del campus virtual del col·legi (www.campus.apabcn.cat). Des del campus tindràs accés a la videoconferència, al material del curs, articles d'interès, notícies ... També podràs compartir amb companys i formadors, consultes o informacions a través dels fòrums amb les que ús pugueu enriquir professionalment.

 

Durant tot el curs tindràs el suport de la secretaria acadèmica per resoldre totes les teves consultes.

 

Avaluació

Farem una avaluació contínua; perquè puguis treure el màxim rendiment de la formació, et demanarem l’assistència al 80% de les classes.

 

Anul·lacions

Per anul.lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat  o Tel. 93 496 14 20).

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 % de l'import del curs. 

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.