Novetats principals de la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació en tancaments – Novedades principales de la modificación del Código Técnico de la Edificación en cerramientos

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
9 de juny de 2020
de 18.30 a 19.30 h.
Tipus
Videoconferència
Durada
1 h
Lloc
En línia
EBCN TV
EBCN TV

Organitzat per


     

Programa

En la presentació s'analitzaran les novetats principals de la modificació del CTE, publicada en 2019, que afecta el sector dels tancaments. S'analitzaran els canvis en el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia, DB HE, els nous requisits de la secció DB HS6 de protecció enfront del gas radó i les modificacions puntuals en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi, en relació a la propagació exterior.

 

Programa:

En la presentación se analizarán las novedades principales de la modificación del CTE, publicada en 2019, que afecta al sector de los cerramientos. Se analizarán los cambios en el Documento Básico de Ahorro de Energía, DB HE, los nuevos requisitos de la sección DB HS6 de protección frente al gas radón y las modificaciones puntuales en el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, en relación a la propagación exterior.

Impartit per

Sr. Albert Busquets, Departament Tècnic de CENTRO ALUM 

Sra. Inés Gómez, Departament Tècnic de ASEFAVE

Observacions

Enllaços informatius

En català en aquest enllaç

En castellà en aquest enllaç

 

Enlaces informativos 

En catalán en este enlace

En castellano en este enlace