Any de l’Enginyeria al sector sanitari. Seguretat i eficiència energètica

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
15 de juny de 2022
De 9 a 12.40 h.
Tipus
Videostreaming
Durada
3,5 hores
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Objectius

ENGINYERS BCN dedica aquest any 2022 a l'Any de l'Enginyeria al sector sanitari, amb l'estreta relació organitzativa d'altres institucions representatives de la sanitat i amb l'objectiu de recollir i analitzar el conjunt de tècniques més innovadores que l'enginyeria pot aportar per garantir el compliment legal, preservar el seu estat en condicions òptimes d'ús, reparar quan sigui necessari i possible; i, en general, dotar d'eines de treball al sector sanitari per millorar les instal·lacions i els equipaments. 

 

L'objectiu és interactuar entre els diferents agents implicats en el sector dels centres sanitaris per exposar i debatre les necessitats, tendències, reptes i oportunitats més imminents en què l'enginyer pot intervenir i les perspectives i novetats que ja s'hi estan aportant. L'experiència de la COVID-19 ens ha fet veure que la construcció dels nous centres sanitaris ha de  contemplar espais més diàfans i el màxim polivalents possibles. Catalunya té més de 7.500 empreses al sector de l'enginyeria que han estat vitals a la intensa lluita contra la COVID-19. 

 

En resum, argumentar les capacitats dels nostres enginyers de forma que accelerin l'especialització i aportació de millores tecnològiques al sector sanitari, que permetin una ràpida transformació i adaptació, davant futures pandèmies o noves malalties emergents. 

Programa

En el marc de l'Any de l'Enginyeria al sector sanitari, ENGINYERS BCN presenta el tercer tema troncal, des de la perspectiva de seguretat (electricitat, gasos medicinals, higiene ambiental i control de l'aigua) i de l'eficiència energètica (energies renovables, estalvi energètic),  amb el següent programa: 

 

9-9.10 h. Presentació a càrrec de Joaquin Teruel, Coordinador de l'Any de l'Enginyeria al sector sanitari d'ENGINYERS BCN. Enginyer Tècnic Industrial, Director d’Àrea d’Equipaments i Innovació de la Mútua Asepeyo.

 

9.10-9.35 h. Ponència d'expert de mèrit: "Seguretat de les instal·lacions en l'àmbit sanitari", a càrrec de Joan Jiménez, Responsable de Comptes Estratègics, Sector edificis-Catalunya de Schneider Electric, S.A.


9.35-10.35 Casos d'estudi: Sistemes de Seguretat de les instal·lacions.

 

Presentació i moderació a càrrec de Rubén Moragues, Director de Serveis Generals de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau.

 

Jordi Sánchez, Arquitecte Solucions de Schneider Electric, S.A.

Alberto Castella, Director Comercial de Vertiv Spain, S.A.

Alvaro José González, Gerent de Control de Plagas y Legionela, S.L.

 

10.45-10.50 h. Torn de preguntes 


10.50-11.15 h. Ponència "El sistema de qualificació de sostenibilitat LEED i el sector sanitari", a càrrec de Kay Killman, Representant de Green Business Certification Institute a Europa. 

 


11:15 a 12:15 Casos d'estudi: Eficiència energètica.  

 

Presentació i moderació a càrrec de Jordi Pujol, Membre de la Subcomissió Enginyeria Biomèdica d'ENGINYERS BCN. Enginyer tècnic industrial, especialitat química i PDD per l'IESE Business School. Director per Espanya de l’empresa Roche Lab-Diagnostics en el període 1986-2010 i  membre del Operating Committee i del Portfolio Board de Roche Diagnòstics Internacional. President de la Comissió d'Innovació de FENIN 2009-2016 i membre de vàries Juntes directives entre els anys 1992 i 2010.

 

Felipe Morales, Responsable de Projectes d'AECAGROUP / Antoni Zoroa, Responsable Comercial d'AECAGROUP. 

José López, Product Manager d'Eurofred, S.A. 

Abel de Mingo, Responsable del Segment Hospitalitat de Simon, S.A. 

 

 

12.15-12.30 h. Torn de preguntes


12.30 a 12.50 h. Cloenda de l'acte a càrrec de Ricard Nogués, Vicedegà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials (ENGINYERS BCN) i Joaquim Teruel, Coordinador de l'Any de l'Enginyeria al sector sanitari d'ENGINYERS BCN. Enginyer Tècnic Industrial, Director d’Àrea d’Equipaments i Innovació de la Mútua Asepeyo.