Suspensió de llicències al Districte de Ciutat Vella

9 de juliol de 2024
Comparteix
Temps de lectura
56"

En data 5 de juliol s’ha publicat al BOPB l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona amb les disposicions següents:

 • Aprovació de nous annexes:
  • 4776B4: Comerç al detall de productes per al cultiu de cànnabis i productes relacionats
  • 4778B6: Comerç al detall de carcasses, fundes i complements de telèfons mòbils
  • 9602B2: Saló de manicura i/o pedicura
 • Suspensió:
  • Àmbit 1 i 2 corresponents a tot el districte de Ciutat Vella: els epígrafs a dalt esmentats
  • Àmbit 2 corresponent al Pla especial Zona ZE-5B “Zona Rambla”: es suspenen totes les activitats dels epígrafs de l’OMAIIAA (segons la seva admissió en funció del pla especial)
 • Exclusions:
  • Llicències en tràmit i activitats que disposin d’Informe previ de compatibilitat amb el Pla d’usos o IIT d’obres favorable abans de la tramitació de qualsevol expedient d’obres
  • Llicències o comunicacions d’activitats que es puguin presentar vinculades a llicències o comunicats d’obres admesos amb data anterior a la suspensió

Podeu consultar aquí la publicació.

Podeu veure aquí el plànol amb l’àmbit de suspensió.