Reconeixement de crèdits de grau per als enginyers tècnics industrials

18 de juliol de 2023
Comparteix
Temps de lectura
1' 15"

Reconeixement de crèdits de grau per la UNED, per als enginyers tècnics Industrials amb especialitat Mecànica, Electrònica Industrial i Electricitat.

Amb motiu de les reunions i la col·laboració mantinguda entre el Consell General de l’Enginyeria Tècnica Industrial d’Espanya (COGITI) i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), i en aplicació del Reial Decret 822/2021, aquest centre universitari ofereix la possibilitat d’obtenció del títol de Grau per a les tecnologies específiques de Mecànica, Electrònica Industrial i Electricitat, quedant reduït a cursar de 21 a 26 ECTS i el TFG, els quals, llevat del TFG, podran ser reconeguts per experiència o titulacions universitàries prèvies d’acord amb la normativa i els procediments de la UNED.

Podeu accedir a tota la informació sobre el «Reconeixement de crèdits de Grau» al següent enllaç de la UNED: https://www.uned.es/universidad/facultades/industriales/estudiantes/reconocimiento-de-creditos-grado.html

A més, en aquest enllaç es poden consultar les taules amb què els Enginyers Tècnics que hagin finalitzat les titulacions, poden conèixer les competències requerides per l’Ordre CIN 351/2009 i, per tant, les assignatures que han de cursar a la UNED per a l’obtenció del títol de Grau en la seva tecnologia específica, i que a més es pot sol·licitar el procediment de reconeixement de crèdits per experiència o titulacions universitàries prèvies. Feu clic aquí per accedir al procediment per sol·licitar el reconeixement de crèdits.