Publicada la Instrucció sobre tràmits administratius realitzats a les estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya