Novetats en la documentació dels SPEIS de la Generalitat i Barcelona

7 de març de 2023
Comparteix
Temps de lectura
1' 17"

Els Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya acaben de publicar dues noves Instruccions Tècniques Complementàries, concretament les SPs 144 i 145. Pel que fa als SPEIS de Barcelona han actualitzat dues Fitxes Tècniques, la 1.10 i la 1.17.

A continuació us fem una breu explicació de cada document.

Noves ICTs SPEIS Generalitat:

  • SP 144 Condicions de seguretat contra incendis en activitats esporàdiques: que té per objecte definir les condicions de seguretat en cas d’incendi de les activitats esporàdiques que requereixen informe en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi de la DGPEIS
  • SP 145 Disseny basat en prestacions per a SCTiEF en sectors industrials que disposen de ruixadors automàtics d’aigua: l’objecte de la qual és especificar els criteris de seguretat en matèria d’incendi que cal considerar per tal de justificar que un SCTiEF basat en un PBD assoleix les exigències bàsiques de prevenció i seguretat en cas d’incendi i determinar els models de certificació de la solució adoptada.

Tan aquestes ITC com la resta, podreu trobar-les al següent enllaç.

Actualització Fitxes SPEIS BCN:

  • Fitxa 1.10 Intervenció en edificis existents: que inclou canvis acordats en el marc de la TINSCI
  • Fitxa 1.17 Documentació tècnica per a la intervenció dels SPEIS (art. 4 ORCPI): corregeix alguna errada i incorpora un nou annex on es defineix la documentació tècnica mínima que cal aportar pels projectes d’urbanització quan estiguin afectats per l’esmentat article de l’ORCPI.

Tan aquestes Fitxes com la resta, podreu trobar-les al següent enllaç.