L’Ajuntament de BCN publica els criteris d’interpretació de determinats articles de les NNUU aplicables al Districte 22@

20 de juny de 2024
Comparteix
Temps de lectura
42"

A la Gaseta Municipal de Barcelona de data 18 de juny de 2024, es va publicar la Instrucció per la qual es fixen els criteris d’interpretació aplicables respecte alguns articles de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i sostenible. La instrucció regula, entre d’altres, els següents aspectes:

  • Aparcament: superfícies destinades a bicicletes, reducció i exempció de reserva de places d’aparcament de vehicles
  • Concepte d’activitat compatible en l’àmbit de l’MPGM 22@2022
  • Actuacions de transformació en teixits d’activitat a consolidar (AC)
  • Ús compatible industrial@ en la transformació d’usos en teixits AC en l’àmbit de l’MPGM 22@2022
  • Regulació dels usos de la zona d’activitat terciària @ en els àmbits de transformació
  • Aplicació de l’Annex III de l’OMA al planejament preexistent

Pots consultar aquí l’anunci oficial.