LA DGSI APROVA UNA GUIA D’APLICACIÓ DEL REBT PER A QUIRÒFANS