Es publica l’aprovació definitiva del Pla especial de repartiment a domicili a Barcelona

15 de març de 2023
Comparteix
Temps de lectura
27"

En data 13 de març de 2023 ha estat publicada al BOPB l’aprovació definitiva del Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili. Podeu consultar-lo al següent enllaç

El pla s’ha aprovat adaptant les descripcions de les activitats als nous annexos de l’OMAIIAA, pendents d’aprovació definitiva. A partir d’aquí, per aquelles activitats que tinguin condicions de radi, si les condicions urbanístiques ho permeten, es demanarà informe previ de pla d’usos. El pla també incorpora noves activitats, no existents als annexos actuals com les cuines industrials o petit obrador de productes.