Es publica la Instrucció DGI 7/2022 sobre tràmits administratius a les ITV