Es convoca una Junta General Extraordinària pel 6 de juliol

29 de juny de 2023
Comparteix
Temps de lectura
1' 58"

El 6 de juliol a les 19.00 h se celebrarà una Junta General Extraordinària a la sala d’actes del Col·legi. Durant la sessió es deliberarà i s’aprovarà, si procedeix, el projecte de modificació estatutària parcial. Els col·legiats podreu votar de forma presencial i telemàtica. Consulta la convocatòria (en català o castellà), el projecte de modificació i la memòria justificativa.

En la reunió de la Junta de Govern del 17 de maig s’ha acordat la convocatòria de la Junta General Extraordinària, que compta amb l’ordre del dia següent:

  1. Deliberació i aprovació, si procedeix, del projecte de modificació estatutària parcial, presentat per la Junta de Govern, de l’article 3 relatiu a l’àmbit territorial.
  2. Autoritzar a la Junta de Govern per tal que, sense variar l’esperit dels articles aprovats a la Junta General, efectuï les modificacions que siguin necessàries per a la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals, depenent de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Documentació relativa a la Junta General Extraordinària

Convocatòria de Junta General Extraordinària: català / castellà.

Projecte de Modificació parcial dels estatuts.

Memòria justificativa del projecte de modificació dels estatuts.

Votació telemàtica i videostreaming

Aquells col·legiats que així ho prefereixin podran votar telemàticament a partir de les 9 del matí del dia 5 de juliol. S’habilitarà un sistema que permetrà emetre el vot en línia i expressar així la seva opinió sobre la proposta de reforma d’estatuts que es plantejarà en aquesta junta. Pròximament es donaran a conèixer més detalls sobre com efectuar el vot electrònic.

Per poder exercir el dret a vot telemàtic és imprescindible tenir actualitzat el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. Es poden comprovar les dades i actualitzar-les a través de l’Àrea Privada.

A més, s’emetrà en directe a través de videostreaming, de manera que tothom que no sigui present a la sala podrà seguir el desenvolupament a través d’Internet i votar telemàticament després del torn de preguntes corresponent. El dia de la Junta ho podreu seguir aquí.