Convocatòria d’ajuts per retirar materials d’aïllament o construcció que continguin amiant