9 de maig de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

09/05/2024
En data 9 de maig s’ha publicat al BOPB l’anunci de l’aprovació definitiva de la modificació dels Annexes de l’OMAIIAA en aplicació de la Llei 18/2020 de facilitació econòmica. Aquesta modificació també es fa efectiva en paral·lel a la digitalització del tràmit de les activitats a Barcelona. Els canvis indicats tenen una gran transcendència donat que per fi s’harmonitzen els règims d’intervenció administrativa a tota Catalunya.
LLEGIU-NE MÉS

09/05/2024
ENGINYERS BCN organitza un cicle de cursos sobre el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) des de diverses perspectives. Les inscripcions ja estan obertes.
LLEGIU-NE MÉS

09/05/2024
L’acord té com a objectiu principal potenciar el vincle dels estudiants amb el col·legi i potenciar la seva incorporació al  món professional. El Col·legi té previst realitzar un seguit d’activitats destinades a donar a conèixer la col·legiació entre els estudiants i facilitar-los l’accés al món professional.
LLEGIU-NE MÉS

07/05/2024
El Col·legi organitza una jornada tècnica per parlar dels sistemes de ventilació intel·ligent i sostenible planificats amb BIM. Les inscripcions ja estan obertes.
LLEGIU-NE MÉS

06/05/2024
La Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) ha publicat una nota aclaridora que amplia l’indicat a l’article 9 del Decret 192/2023.
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
DONA’T D’ALTA O ACTUALITZA EL TEU PERFIL
Agenda

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats