23 de maig de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

22/05/2024
Tecnoaula organitza un curs introductori per proporcionar una visió general dels fonaments essencials de la refrigeració i la climatització. Serà el primer curs dintre del cicle RITE, dedicat a aquesta temàtica.
LLEGIU-NE MÉS

21/05/2024
La Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya organitza una Jornada de difusió del Decret 192/2023, 7 novembre, de Seguretat Industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
LLEGIU-NE MÉS

23/05/2024
Arran de l’entrada en vigor del Decret 192/2023 de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’han modificat diversos models de formularis per tal d’harmonitzar-los amb l’article 19.7 del mateix, en relació a la tramitació administrativa aplicable.
LLEGIU-NE MÉS

29/05/2024
El divendres 14 de juny, a la Masia la Centenària 1779 (Gavà), té lloc la gran festa del Col·legi: la Nit dels Col·legiats i la Professió. L’espai enjardinat de la Masia serà l’escenari de fons pel sopar a peu dret.
LLEGIU-NE MÉS

23/05/2024
La Subdirecció General de Seguretat Industrial ha publicat la Instrucció DGI 1/2024 sobre el procediment de verificació per reclamació de comptadors d’energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya, a través de la Resolució EMT/1672/2024 de 8 de maig.
LLEGIU-NE MÉS

23/05/2024
Arran de la publicació del RD 355/2024 pel qual s’aprovava la ITC AEM 1 “Ascensors”, la Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) ha publicat una nota aclaridora d’harmonitzar els criteris establerts a la ITA -1 del Decret 192/2023.
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
Llegiu-ne més
Agenda

14 de juny de 2024, a les 19.30 h
La Centenaria 1779
Anar a la activitat

Publicitat
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats