9 de novembre de 2023
Notícies d’enginyers bcn

09/11/2023
En data 9 de novembre s’ha publicat al DOGC l’aprovació del Decret 192/2023, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Aquesta disposició reglamentària té una importància extraordinària pel nostre col·lectiu ja què representa el desplegament de la Llei 9/2014 de seguretat industrial. El decret està dividit en 7 títols, 12 disposicions addicionals, 7 transitòries, 2 derogatòries, 4  finals i 5 annexos.
LLEGIU-NE MÉS

08/11/2023
L’edició 2023 del Concurs Infantil de Nadales del Col·legi obre convocatòria pels nens de 3 a 12 anys. La nadala premiada rebrà quatre entrades per Port Aventura.
LLEGIU-NE MÉS

09/11/2023
En data 8 de novembre de 2023 ha estat publicada en el DOGC la disposició següent:
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Destaquem
Inscripcions
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats