27 de març de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

26/03/2024
A les 19.00 h se celebrarà una Junta General Ordinària a la seu del Col·legi que precedirà a la Junta General Extraordinària. Es revisarà i s’aprovarà, si procedeix, la gestió de la Junta de Govern, el compte de resultats de l’exercici 2023 i el balanç tancat el 31 de desembre de 2023.
LLEGIU-NE MÉS

27/03/2024
Ja pots llegir aquí el nou número de la revista del Col·legi.
LLEGIU-NE MÉS

28/03/2024
Si ets un professional del sector tècnic o responsable de manteniment, tenim una oportunitat que no et pots perdre: el curs d’especialització en sistemes de protecció d’incendis. El curs, que s’inicia el 24 d’abril, ja té les inscripcions obertes.
LLEGIU-NE MÉS

27/03/2024
La Finestreta Única Empresarial (FUE) amplia el seu catàleg de tràmits. A partir del 2 d’abril, els expedients d’autorització ambiental segons la Llei 20/2009 ja es podran tramitar pel Canal Empresa. Aquest canvi suposarà una millora per avançar cap a una agilització en la tramitació d’aquests expedients.
LLEGIU-NE MÉS

25/03/2024
En data 22 de març de 2024 ha estat publicada el DOGC la disposició següent:
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
Llegiu-ne més
Agenda

Cursos Instal·lacions i Construcció
8, 10, 15 i 17 d’abril de 2024
Aula 2, 3a planta del Col·legi
Anar a la activitat

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats