23 de maig de 2023
BUTLLETÍ #985
Destaquem
Novetat legislativa
Notícies d’enginyers bcn

18/05/2023
El 6 de juliol a les 19.00 h se celebrarà una Junta General Extraordinària a la sala d’actes del Col·legi. Durant la sessió es deliberarà i s’aprovarà, si procedeix, el projecte de modificació estatutària parcial. Els col·legiats podreu votar de forma presencial i telemàtica. Consulta la convocatòria (en català o castellà), el projecte de modificació i la memòria justificativa.
LLEGIU-NE MÉS

18/05/2023
Els enginyers es van poder reunir directament amb empreses per fer entrevistes cara a cara. La sessio va constar d’una part d’entrevistes pactades i un temps lliure per establir més contactes.
LLEGIU-NE MÉS

17/05/2023
En data 12 de maig de 2023 ha estat publicada al BOPB la disposició següent:
LLEGIU-NE MÉS

22/03/2023
A iniciativa de la Comissió de Qualitat i Innovació del Col·legi, s’ha organitzat una jornada per mostrar els resultats de l’estudi de mercat sobre la baixa qualitat a l’aixeteria. Ricard Nogués, vicedegà del Col·legi, ha presentat l’acte.
LLEGIU-NE MÉS

Borsa de treball

Agenda

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats