21 de desembre de 2023
Notícies d’enginyers bcn

03/01/2024
Vine a passar el matí de demà al Col·legi per gaudir d’un espectacle, esmorzar i lliurar la teva carta pels Reis. Pots confirmar la teva assistència trucant al Col·legi (934 961 420) o enviant un correu a comunicacio@ebcn.cat.
LLEGIU-NE MÉS

20/12/2023
La Junta General Ordinària es va celebrar per estudiar i aprovar el pressupost de 2024. Entre les novetats de l’any vinent s’inclou el retorn de la revista Tecnodebats i una nova sala d’actes.
LLEGIU-NE MÉS

21/12/2023
Les taules consultives de compliment normatiu són un marc permanent de trobada de diferents institucions i entitats que permet compartir els coneixements tècnics i experiència. Ara pots accedir a tota la informació de cada portal directament des del Cercador de Documents.
LLEGIU-NE MÉS

15/12/2023
La Subdirecció General de Seguretat Industrial ha publicat la nota aclaridora NA-PCI_3-2023.
LLEGIU-NE MÉS

18/12/2023
Gisela Potrony i Clàudia Campmany són les guanyadores del Concurs. Les Nadales premiades sortiran a la felicitació de Nadal del Col·legi.
LLEGIU-NE MÉS

21/12/2023
S’acaba de publicar la Nota Aclaridora sobre els Sistemes d’Abastament d’Aigua Contra Incendis Mancomunats (NA-PCI 4/2023), la qual estableix els criteris interpretatius sobre manteniment, inspeccions periòdiques i compliment normatiu que caldrà aplicar a les instal·lacions PCI que funcionin sota aquest règim.
LLEGIU-NE MÉS

21/12/2023
Ja està disponible el número 336 de la Revista Técnica Industrial dedicat a l’enginyeria ferroviària. Inclou l’entrevista a Mayte Castillo, directora de Rodalies de Catalunya en Renfe; el reportatge sobre la innovació al ferrocarril, i l’estudi de corrosió en equips d’una EDAR.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Destaquem
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats