21 de març de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

18/03/2024
El passat dijous 14 de març hi va haver l’esdeveniment “Enginyeria i Protecció” amb la participació del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC). Miquel Darnés, president del CCETIC i degà del Col·legi, va assistir en representació dels col·legiats.
LLEGIU-NE MÉS

21/03/2024
El Col·legi anuncia una trilogia de cursos dedicats a professionals de l’enginyeria interessats a aprofundir en el món de les instal·lacions elèctriques d’alta tensió. Aquesta sèrie de cursos ofereix una oportunitat única per aprofundir en els aspectes reglamentaris, responsabilitats, disseny, càlcul i verificacions d’instal·lacions d’alta tensió.
LLEGIU-NE MÉS

15/03/2024
ENGINYERS BCN va organitzar una conferència el passat 11 de març per explicar el Codi d’Accessibilitat, que va entrar en vigor l’1 de març. La xerrada va anar a càrrec d’Enric Rovira-Beleta, arquitecte que ha col·laborat activament en la Llei i Codi. 
LLEGIU-NE MÉS

20/03/2024
El president de la Comissió de Qualitat i Innovació, Xavier Cazorla, va ser entrevistat per parlar de l’augment de la demanda d’aixetes temporals en el dia del consumidor. La mesura és una de les maneres per estalviar aigua a l’alça.
LLEGIU-NE MÉS

18/03/2024
Ja pots consultar la Memòria d’activitats de l’any passat. Es tracta d’una presentació en línia que resumeix el viscut al Col·legi durant 2023.
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
Dona’t d’alta o actualitza el teu perfil
Agenda

Cursos Instal·lacions i Construcció
8, 10, 15 i 17 d’abril de 2024
Aula 2, 3a planta del Col·legi
Anar a la activitat

Publicitat
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats