18 d'abril de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

26/03/2024
A les 19.00 h se celebrarà una Junta General Ordinària a la seu del Col·legi que precedirà a la Junta General Extraordinària. Es revisarà i s’aprovarà, si procedeix, la gestió de la Junta de Govern, el compte de resultats de l’exercici 2023 i el balanç tancat el 31 de desembre de 2023.
LLEGIU-NE MÉS

18/04/2024
El 23 d’abril podràs passar per la seu per recollir la teva rosa. A més de la rosa, enguany us regalarem també el llibre: Ens ho passem bé aprenent enginyeria, per als més joves de la casa.
LLEGIU-NE MÉS

15/04/2024
El Codi, provinent del Decret 209/2023 de 28 de novembre, s’ha posat a disposició del públic en línia per facilitar l’accés. És un text amb enllaços per les vostres consultes, per fer la navegació més amigable.
LLEGIU-NE MÉS

18/04/2024
Catalunya ha anunciat una ampliació de 15 milions d’euros en el pressupost destinat al programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis. Aquest increment ve acompanyat d’una pròrroga en el termini de sol·licitud fins al 31 de juliol.
LLEGIU-NE MÉS

15/04/2024
En data 13 d’abril de 2024, ha estat publicada al BOE la disposició següent.
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
Més informació i inscripcions
Agenda

Publicitat
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats