29 de febrer de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

28/02/2024
El Col·legi posa en marxa una nova edició del seu reconegut certamen, que busca els millors Treballs de Final de Grau. El període de presentació de treballs s’obre l’1 de març.
LLEGIU-NE MÉS

23/02/2024
El Col·legi ha col·laborat amb diversos mitjans per donar la visió dels enginyers sobre l’incendi de València. David Jiménez, cap dels serveis tècnics del Col·legi, ha sortit a la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio i a El Periódico.
LLEGIU-NE MÉS

29/02/2024
El passat 15 de febrer ENGINYERS BCN va participar en les jornades tècniques de la Fira de Vic. Ara, pots recuperar el vídeo de la conferència.
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
Més informació
Agenda

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats