28 de desembre de 2023
Notícies d’enginyers bcn

03/01/2024
Vine a passar el matí de demà al Col·legi per gaudir d’un espectacle, esmorzar i lliurar la teva carta pels Reis. Pots confirmar la teva assistència trucant al Col·legi (934 961 420) o enviant un correu a comunicacio@ebcn.cat.
LLEGIU-NE MÉS

27/12/2023
La quarta edició del Postgrau de Legalització d’Activitats comença al gener. Pots veure el vídeo de presentació a través de la plataforma d’EBCN-tv o en aquesta notícia.
LLEGIU-NE MÉS

27/12/2023
A data de 21 de desembre, la Comissió de Govern ha adoptat l’acord de Suspensió de l’atorgament de llicències, comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades als epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris, del districte de Sant Martí.
LLEGIU-NE MÉS

27/12/2023
El COGITI presenta dos portals per recopilar de manera ràpida i senzilla les licitacions. Els portals divideixen les licitacions entre estatals i europees.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Borsa de treball
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats