25 de gener de 2024
Butlletí
Notícies d’enginyers bcn

23/01/2024
El Theknos 259 de gener-febrer dedica el tema de portada a la intel·ligència artificial i inclou articles sobre els millors expedients acadèmics de 2023 i l’informe de l’IPCC Working Group II sobre el canvi climàtic, a més del concert de Nadal. A l’Observatori, el degà parla de les amenaces i oportunitats que porta el nou any.
LLEGIU-NE MÉS

25/01/2024
El Servei d’Orientació i Promoció Professional ha organitzat un curs per ajudar-te a crear el CV perfecte i una bona presentació. El webinar es farà el pròxim 1 de febrer.
LLEGIU-NE MÉS

25/01/2024
EBCN TV a la carta, la plataforma de vídeo renovada, redefineix la manera com els col·legiats i precol·legiats accedeixen al contingut audiovisual del Col·legi.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Destaquem
Més informació
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats