22 de febrer de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

19/02/2024
La Junta Executiva de COGITi no ha pogut renovar el conveni amb CYPE.  Això implica que les condicions actuals del conveni només es mantindran vigents fins al proper 30 de juny de 2024.
LLEGIU-NE MÉS

20/02/2024
ENGINYERS BCN renova el compromís amb la Consultoria de solucions informàtiques Asartec. Ara els col·legiats tenen nous avantatges.
LLEGIU-NE MÉS

22/02/2024
Del 19 al 21 de març tindrà lloc a Madrid la vuitena edició de REBUILD, la gran cita per a tots els agents de la cadena de valor de l’edificació, que té per objectiu ser l’altaveu del nou model constructiu basat en la industrialització. Els col·legiats teniu entrades gratuïtes i descomptes.
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
Contacta amb nosaltres
Agenda

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats