2 de novembre de 2023
Notícies d’enginyers bcn

02/11/2023
En data 4 de novembre de 2022, s’ha rebut una comunicació per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en relació a les conclusions sobre les Millores Tècniques Disponibles (MTD) per a la indústria de transformació de metalls fèrrics. Dins aquesta comunicació s’indica que, “d’acord amb el previst a l’article 62.4.e de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en el supòsit que ho exigeixi la normativa ambiental aplicable, és procedent iniciar un procediment de revisió anticipada de l’autorització ambiental. Per tant, s’emetran un seguit de resolucions individuals per a cadascuna de les activitats afectades per a iniciar el procediment de revisió”.
LLEGIU-NE MÉS

02/11/2023
En data 27 d’octubre de 2024 ha estat publicada en el BOE la disposició següent:
LLEGIU-NE MÉS

02/11/2023
MUPITI, la mutualitat dels enginyers tècnics industrials, va organitzar un acte a Madrid on van assistir els presidents i degans de les principals institucions d’enginyeria. Pots veure el vídeo dels 75 anys en aquest enllaç.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Destaquem
Veure oferta completa
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats