15 de març de 2023
BUTLLETÍ Nº #989
Notícies d’enginyers bcn

08/03/2023
El CCETIC rep el diploma a títol honorífic de categoria argent. Miquel Darnés, degà d’ENGINYERS BCN i president del CCETIC, ha recollit el reconeixement.
LLEGIU-NE MÉS

26/09/2023
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) ha presentat al Parlament Europeu una petició per la suposada violació del Dret de la Unió per part d’Espanya en relació amb la lliure prestació de serveis a causa de reserves professionals injustificades a favor dels arquitectes i demana l’adhesió de tots els col·legiats. Accedeix a la petició a través d’aquest enllaç.
LLEGIU-NE MÉS

09/03/2023
El grup i la fundació Caixa d’Enginyers va convocar una Audiència al Parlament de Catalunya per compartir les dades de l’Observatori de l’Enginyeria. Miquel Darnés, degà del Col·legi, hi va assistir com a representant.
LLEGIU-NE MÉS

Novetats legislatives

07/03/2023
Els Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya acaben de publicar dues noves Instruccions Tècniques Complementàries, concretament les SPs 144 i 145. Pel que fa als SPEIS de Barcelona han actualitzat dues Fitxes Tècniques, la 1.10 i la 1.17.
LLEGIU-NE MÉS

Avantatges

09/03/2023
El Col·legi ha renovat el conveni amb l’empresa de productes per a l’automatització, el control i la distribució de l’energia elèctrica Schneider Electric. Els col·legiats podeu seguir gaudint de descomptes en formació i accés gratuït en documentació tècnica. En aquesta notícia t’expliquem tots els avantatges.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats