11 d'abril de 2024
BUTLLETÍ
Notícies d’enginyers bcn

09/04/2024
Eduard Pimàs, vocal de la Junta de Govern, va assistir en representació del Col·legi a la presentació del nou ens. La iniciativa neix amb la idea de donar veu a les noves generacions de professionals com periodistes, enginyers, arquitectes o advocats.
LLEGIU-NE MÉS

11/04/2024
El Col·legi està a la fira d’Advanced Factories amb un estand per informar dels nostres serveis.
LLEGIU-NE MÉS

11/04/2024
L’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial exigeix la col·legiació obligatòria, qualsevol que sigui la forma d’exercici professional, és a dir, sigui en exercici per compte d’altri (relació laboral), sigui en exercici per compte pròpia (exercici lliure), sigui en règim de dependència funcionarial. Per aquest motiu, les quotes col·legials són deduïbles en la Declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb les consideracions que et donem en aquesta notícia.
LLEGIU-NE MÉS

11/04/2024
Els col·legiats us podeu inscriure a cursos de mindfulness. Els curs s’estén durant els mes de maig.
LLEGIU-NE MÉS

09/04/2024
Entre les activitats destaquen les portes obertes, espectacle de drons i un escape room. El cantant de trap Lildami oferirà un concert.
LLEGIU-NE MÉS

Destaquem
Llegiu-ne més
Agenda

Publicitat
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats