19 d'abril de 2024
Jornada tècnica sobre la nova instrucció ITC AEM-1

En una època en què la tecnologia ens permet superar les nostres pròpies alçades, és crucial entendre les regulacions que guiaran el funcionament, manteniment i inspecció dels serveis d’ascensors. És per això que ENGINYERS BCN juntament amb Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) us convida a unir-vos a nosaltres en la Jornada Tècnica sobre el Nou Reglament d’Ascensors, que tindrà lloc el dia 23 de maig de 2024 a les 18.00-20.00 hores, a la Sala d’Actes del CAFBL.

Aquesta jornada és una oportunitat única per aprofundir en les novetats del reglament aprovat pel Consell de Ministres de la nova ITC AEM1. Aquest reglament regularà aspectes rellevants com la posada en servei, les modificacions, el manteniment i la inspecció dels serveis d’ascensors.

Amb un aforament limitat, us recomanem reservar el vostre lloc amb antelació per garantir la vostra participació.

La jornada serà híbrida, oferint tant la possibilitat d’assistir presencialment com de connectar-vos virtualment per seguir les ponències i interaccions.

No deixeu passar aquesta oportunitat de mantenir-vos al dia sobre les últimes regulacions i pràctiques en el camp dels ascensors.

Us esperem!

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats