13 de setembre de 2023
COMENÇA EL CURS FORMANT-TE
COMENÇA EL CURS FORMANT-TE

Benvolgut,

benvolguda,

Ens posem en contacte amb tu per informar-te de l’oferta formativa que durant els mesos de setembre i octubre ofereix la Tecnoaula, on hi ha 3 cursos que poden ser del teu interès. Les inscripcions ja estàn obertes a la pàgina de cada curs.

  • Com implementar la IA al meu àmbit professional: Es proporcionaran eines de millora de productivitat a les persones participants mitjançant una visió global i pràctica, ajustada a la realitat de l’empresa, a la vegada que actualitzada, de la tecnologia IA. Especialment basada en ChatGPT i solucions basades en aquesta tecnologia, sense oblidar d’altres tipus d’eines que puguin sumar productivitat al treball diari. Impartit per Josep Maria Felguera, Consultor de Digitalització a Schumpit, especialista en implantar solucions d’IA, i Lluís Martín: Enginyer tècnic industrial, master en direcció d’operacions, direcció de projectes, Lean (Canvas i manufacturing), Six sigma.
  • Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. Reial Decret 552/2019: El marc de referència d’aquest curs és el recentment aprovat Reial Decret 552/2019. És important conèixer bé quines són les opinions i circumstàncies que fan que aquestes instal·lacions siguin tècnicament i econòmicament viables, segons el marc normatiu actual així com els diferents procediments a tindre en compte un cop realitzada la instal·lació en cas d’inspeccions. Impartit per Rafael Martínez, Industrial Engineer, Management Engineer and Expert Energy Auditor de Vacca Engineering. Activitat en línia.

Cordialment,

 

ENGINYERS BCN

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats