3 de maig de 2024
PER RESERVAR A L’AGENDA

NOVES ACTIVITATS A TENIR EN COMPTE

METODOLOGIA BIM DE SIBER – ACTIVITAT PRÀCTICA FORMATIVA

DATA: 14 de maig de 2024, de 16 a 19 h.

Es presentaran conceptes i justificacions segons el CTE per a càlcul de la perduda de càrrega, normativa CTE HS3, DIT 597R/18 i el DIT i els criteris de Passivhaus, tecnologies i eines BIM que t’ajudaran a optimitzar el disseny dels teus projectes, i exemples pràctics sobre els equips de simple i doble flux entre d’altres.
Més informació

PER SI T’HO VAS PERDRE
MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA EN ENTORNS EDGE I DATA CENTER
Veure vídeo
NOVES ALIANCES

ENGINYERS BCN i el Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) han decidit unir forces per impulsar la formació, la innovació i la col·laboració en l’àmbit de l’energia a Catalunya. El conveni promet facilitar sinergies, compartir coneixements i obrir noves oportunitats per als seus membres. Entre altres beneficis, els membres del Clúster tindran accés directe a la Guia de Professionals des del seu propi portal.
Moment de la signatura del conveni. El president del CEEC, Joaquim Daurà; i el degà del Col·legi, Miquel Darnés; es donen la mà per sobre d'una taula mentre miren a càmara. De fons, el manager del Clúster, la directora general del Col·legi i el director comercial miren també a càmara.
Més informació

Conveni marc de col·laboració en formació entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona.
CATEB

EMPRESES QUE ET FAN COSTAT – NOUS CONVENIS I RENOVACIONS

IL3-UB

10% de DESCOMPTE en l’oferta de Màsters. Sempre que l’enginyer/a tècnic/a s’acrediti com a col·legiat/da. La facturació també podrà anar a nom de l’empresa per la qual treballa, però el participant al curs haurà de ser el/la col·legiat/da.
Més informació

CIRCUTOR

Assessorament tècnic gratuït a través del telèfon 902 565 230 o de l’adreça electrònica areatecnica@circutor.com. 5% de descompte addicional en la compra dels productes de l’empresa. Gratuïtat en els cursos de formació que organitzi i imparteixi Circutor a les seves instal·lacions. Enviament gratuït de revistes, catàlegs i newsletter.
Més informació

ASARTEC

– PLANTASSIST – GMAO , software pel manteniment industrial d’empreses i entitats, Bilingüe CAT/ESP, multi empresa, multi planta. 40% descompte en les llicencies.
– PREVENPLAN, Software de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut, 20% de descompte en la llicencies.
– DOCUDIRECTOR.COM , Aplicació Web, gestor documental dissenyat per a empreses que necessiten una solució àgil, eficient i segura per emmagatzemar i gestionar els documents o els dels seus clients. https://docudirector.com/ 10% de descompte en les llicencies.
– AGUADELLUVIA.ES, Sistemes de recuperació d’aigua de pluja, dipòsits, foses, depuradores, flexibles, soterrats. + 5% Descompte en els productes.
– ZWCAD, productes AvançatsCAD, 5% de descompte en les llicencies en els seus productes i serveis.
– Productes i serveis amb descomptes, dividits per àmbits: PROFESSIONAL / PARTICULAR. (https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/descomptes.html).
Més informació

Més incorporacions a la plataforma d’avantatges pel col·legiat. Productes i serveis amb descomptes, dividits per àmbits: PROFESSIONAL / PARTICULAR.
Members Club

LA TEVA BIBLIOTECA BIM ENGINYERS BCN

LA BIBLIOTECA BIM DEL COL·LEGI SEGUEIX CREIXENT: El passat 2023 vam aconseguir augmentar més d’un 40% en usuaris únics.

Coneix i aprofita la plataforma BIM ENGINYERS BCN .
BIBLIOTECA BIM

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats