21 d'abril de 2023
Notícies d’enginyers bcn

19/04/2023
Miquel Darnés, degà d’ENGINYERS BCN, anima als col·legiats a votar en la propera Junta General Ordinaria. Tota la informació de la Junta en el següent enllaç. 
LLEGIU-NE MÉS

17/04/2023
El pròxim 23 d’abril, dia de Sant Jordi, ENGINYERS BCN obrirà les portes de la seu de 10 a 14 hores per repartir roses a tots els col·legiats i col·legiades que es passin.
LLEGIU-NE MÉS

17/04/2023
La nova edició de la Fira es celebra del 18 al 20 d’abril i els col·legiats tenen ticket business de franc a aquest enllaç. ENGINYERS BCN hi serà present en el pavelló 6 estand 6F606.
LLEGIU-NE MÉS

14/04/2023
Es comunica la convocatòria d’eleccions de MUPITI corresponent a l’any 2023. T’expliquem més, en aquesta notícia.
LLEGIU-NE MÉS

13/04/2023
L’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial exigeix la col·legiació obligatòria, qualsevol que sigui la forma d’exercici professional, és a dir, sigui en exercici per compte d’altri (relació laboral), sigui en exercici per compte pròpia (exercici lliure), sigui en règim de dependència funcionarial. Per aquest motiu, les quotes col·legials són deduïbles en la Declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb les consideracions que et donem en aquesta notícia.
LLEGIU-NE MÉS

Borsa de treball

Agenda

Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats