23 de maig de 2023
AGENDA DE FORMACIÓ #989
Cursos

Postgraus

Activitats i Seguretat
Altres temàtiques tècniques
Gestió de l'Energia
Gestió productiva i Empresarial
Instal·lacions i Construcció
Software i Tecnologies
16.00 a 16.30 h – Recepció convidats 16.30 a 19.00 h –  Crisi Climàtica i Enginyeria. Fòrum per la transició energètica 2023  Presentació del darrer Informe de síntesi de l’IPCC…
Presencial
30 de juny de 2023, a les 16.00 h
Llegiu-ne més

Conferències

Destaquem
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats