Dades de l'oferta

Informació general

RESPONSABLE OFICINA TÈCNICA

Ubicació: VILADECAVALLS

Descripció

Elaboració d’ofertes tècniques econòmiques de forma autònoma. En projectes de grans dimensions o d’especial complexitat tècnica.

Dimensionament previ d’instal·lacions fotovoltaiques.

Càlcul d’unitats d’obra.

Seguiment de canvis normatius i adaptació a aquests.

Seguiment de concursos públics.

Seguiment de subvencions al sector per oferir a clients.

Seguiment de la competència.

Realitzar estudis de mercat sobre oportunitats comercials.

Disseny i planificació d’instal·lacions.

Desenvolupament i Enginyeria de detall per a execució.

Càlculs elèctrics de BT/MT d’instal·lacions.

Elaboració de plànols, informes, memòries, enginyeria de detall.

Realització estudis comercials, desenvolupament de noves ofertes i pressupostos.

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: Convenient
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Català (Indispensable - Alt)
Castellà (Indispensable - Alt)
Especialitat
Electrònica Industrial i Automàtica
Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
Referència
24-0474-AE