Dades de l'oferta

Informació general

DIPLOMAT/ADA ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL

Ubicació: BARCELONA

Descripció

Període de vigència: 27/05/2024 – 06/06/2024

Les persones interessades, que compleixin els requisits de participació, han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent formulari, dins del termini de presentació de sol·licituds.

En el formulari de sol·licitud, han de seleccionar el codi de l’oferta ACC525-24.

Un cop emplenat el formulari, i abans d’enviar-lo, han d’annexar el currículum personal i el currículum que genera l’ATRI1, si es treballa a la Generalitat de Catalunya.

No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat.

Per a la resolució de problemes en enviar el formulari s’ha de contactar mitjançant un missatge de correu electrònic amb la bústia atri.accioclimatica@gencat.cat

(1)  Els passos per aconseguir-lo són: expedient / el meu expedient / generar PDF i guardar una còpia per adjuntar-la al formulari.

 

–       Elaborar propostes de resolució d’autoritzacions ambientals relatives als diferents tipus d’activitats, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental d’activitats.

–       Elaborar declaracions d’impacte ambiental d’activitats i informes d’impacte ambiental, d’acord amb la Llei 21/2013, d’Avaluació Ambiental.

–       Elaborar informes relatius a inspeccions ambientals integrades i controls ambientals.

–       Realitzar inspeccions mediambientals.

–       Assistir a reunions amb empreses, ajuntaments i altres agents ambientals, per assessorar en la tramitació pròpia de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona.

Condicions
Tipos de contrato: Contracte interinatge
Nivel de experiencia: Convenient
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Català (Indispensable - Alt)
Especialitat
Indiferent
Referència
24-0425-AE