Dades de l'oferta

Informació general

ENGINYER/A DE PROJECTES MECÀNICS (DISSENY-CÀLCULS)

Ubicació: Granollers

Descripció

Desenvolupament de productes de catàleg i de nous productes amb el propòsit de buscar sempre la solució tècnica òptima per a la companyia i que, respongui millor a les necessitats del client. Desenvolupament d’enginyeria de producte (plànols, especificacions, dossiers tècnics, etc.) com la d’homologació final del producte, cerca de proveïdors, comunicació a clients interns, etc. sempre tenint en compte els compliments dels terminis específics determinats. Estudi dels projectes i o instal·lacions per a buscar sempre el producte adequat i buscar la solució òptima d’implantació que satisfaci les necessitats del client tenint en compte els requeriments de l’espai. Haurà de procurar que aquesta solució, a més, sigui la més adequada per a la companyia. Realització de càlculs mecànics tant de producte com de les estructures dels sistemes a fi de garantir el compliment dels requisits normatius i de seguretat corresponents. Suport tècnic als diferents departaments operatius de l’empresa (qualitat, producció, instal·lacions, costos, compres, etc.), Suport a la Direcció d’Enginyeria en la gestió departamental.

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: Indispensable
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Anglès (Indispensable - Mitjà-Alt)
Especialitat
Electricitat
Electrònica Industrial i Automàtica
Mecànica
Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
Materials
Referència
24-0391-AC