Dades de l'oferta

Informació general

ENGINYER/A DE PROJECTES

Ubicació: SANTA COLOMA DE FARNERS

Descripció

Portar a terme el disseny i definició del projecte tècnic, assegurar la correcta execució del mateix i el seguiment tot coordinant les necessitats i requeriments de les parts implicades en el procés.

1 DISSENY I EXECUCIÓ DEL PROJECTE

– Recull especificacions del Contingut Tècnic, calendari i informacions dins del marc de desenvolupament del Projecte, amb la interlocució de Comercial i Si Aplica directament al Client.
– Recull d’Informació i Comunicació concurrent amb Tècnics i Àrees Comercial i Operacional per les particularitats de l’obra i dels seus elements.
– Comunica diligentment en la fase prèvia i posterior de pressupost les Divergències entre el Contingut de l’Oferta VS Pressupost, i en la fase d’execució les Divergències entre Contingut Lliurat VS Contractat.
– Gestiona i Comunica els Canvis, Incidències i els Riscos que afecten a TECNICA o a les altres Àrees.
– Conceptualització (Pre-Disseny) i Disseny (nusos i detalls) dels Components de prefabricat i dels elements i materials auxiliars associats (disseny auxiliar).
– Muntatge i Enquadernació de DOE o DTC (Concursos).

2 ATRES TASQUES

– Realitzar l’ordre de petició de compra de material auxiliar a obra.
– Informar sobre l’evolució dels errors detectats en el programa de Disseny e informar i fer seguiment de les millores proposades.

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: No necessària
Jornada: Intensiva
Idiomes
Català (Indispensable - Alt)
Especialitat
Mecànica
Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
Tecnologies Industrials
Referència
24-0313-AE