Dades de l'oferta

Informació general

RESPONSABLE CONSTRUCCIÓ

Ubicació: Polinyà

Descripció

Reportant a Direcció Industrial de TECAM, el Construction Manger o Responsable de construcció, es responsabilitzarà de la coordinació dels projectes designats, tant a nivell nacional com internacional, amb l´objectiu d´assegurar la seva execució en temps, forma, cualitat i seguretat. Serà el Focal Point de la Divisió Industrial per al projecte amb la resta d´àrees de l´empresa:
– Conèixer el contracte signat amb el cliente per garantir el cumpliment del mateix pel que fa a la fase de construcció
– Assegurar el cumpliment de muntatges a taller i a les instal.lacions del client
– Determinar quines activitats es fan a taller i qui i com s´han d´executar
– Coordinació amb al departament d´enginyeria per la documentació dels projectes i amb compres pel seguiment de les planificacions
– Recollir al documentació necessària pel projecte per posar-la a disposició dels tècnics que faràn la supervisió o muntatge de l´equip
– Ser el punt de contacte amb el client previ al inici del muntage i durant els muntatges dels equips
– Coordinar expedicions-logística-client
– Coordinar i vetllar per la seguretat i prevenció de riscos durant l´execució dels projectes
– Traspassar la informació de muntatge al Commissioning manager per la posada en marxa del equip
– Reportar a la Direcció Industrial
– Realitzar propostes de millora per la optimització dels treballs de muntatge, tant a taller com a camp

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: Indispensable
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Anglès (Indispensable - Mitjà-Alt)
Especialitat
Organització Industrial
Referència
24-0304-AC