Dades de l'oferta

Informació general

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

Ubicació: BARBERÀ DEL VALLÈS

Descripció

FUNCIONS:
– Realitzar estudis de mercat per entendre els requisits del mercat per al desenvolupament de nous productes.
Identificar les necessitats de l’empresa i integrar estudis de mercat per determinar les necessitats i objectius dels nous productes.
– Conceptualització de noves idees de producte mitjançant l’ús de programari CAD per dissenyar prototips.
– Fabricació de prototips per a proves.
– Prova els productes durant tot el procés de disseny per resoldre qualsevol problema potencial.
– Mostra diferents materials, processos de fabricació, toleràncies de disseny i altres factors per trobar els millors que s’adaptin al nou resum del producte.
– Ajustar els dissenys fins que estiguin a punt per a la producció.
– Entrega les especificacions i procediments del producte a l’equip de fabricació amb finalitats de producció.
– Anàlisi de productes existents per identificar àrees de millora i actualització de la documentació actual.
– Presentar els lliuraments del projecte als clients i/o a la direcció.
– Desenvolupar criteris de control de qualitat i directrius de seguretat i garantir que tots els membres de l’equip els compleixin.
– Impulsa la cultura de millora contínua per millorar les 5S, l’eficiència i la seguretat.
– Mantenir i organitzar fitxers, dibuixos, informes i mostres.
– Altres tasques encomanades per la direcció.

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: Indispensable
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Anglès (Indispensable - Alt)
Especialitat
Mecànica