Dades de l'oferta

Informació general

ENGINYER/A TÈCNIC/A D'INSTAL·LACIONS (ENGINYER/A DE CAMP)

Ubicació: Hospitalet de LLobregat

Descripció

A l’ICO volem incorporar un/a  Enginyer/a Tècnic/a d’Instal·lacions (Enginyer/a de camp) adscrit a Serveis Generals de la Direcció de Gestió.

 

LLOC DE TREBALL

La persona seleccionada haurà de gestionar i coordinar les obres i els projectes que l’ICO té previstes i les posteriors posades en servei per un òptim funcionament d’instal.lacions d’electricitat, calefacció, refrigeració, protecció d’incendis, gasos medicinals, control/domòtica per a les instal.lacions que formen part d’un Hospital.

També serà responsable d’avaluar i gestionar els consums energètics dels edificis a on l’ICO presta la seva activitat i realitzar les propostes d’estalvi d’energia garantint la confortabilitat dels espais: recuperació de calor, control d’espais no utilitzats, fraccionament de la il·luminació, ventilació i calefacció, ús d’energies alternatives, etc.

 

FUNCIONS

Supervisió de treballs en camp, visites de control i seguiment a obres.

Supervisió dels contractes externs, tant de les empreses de serveis (enginyeries, direccions facultatives, etc.) com de les instal·ladores i mantenidores.

Seguiment del compliment dels terminis, costos i acompliment normatiu i altres detalls derivats del projecte.

Seguiment i control documental tècnic/legal, assoliment de les legalitzacions i posades en servei de les instal·lacions.

Coordinació, planificació, control i gestió d’equips de treball

Preparació d’informes de seguiment.

Revisió de plànols i identificació de criteris,

Assistència a reunions amb els clients interns i/o empreses subcontractades.

Contacte amb proveïdors per la petició i seguiment de les ofertes dels treballs a encarregar.

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: Convenient
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Anglès (Valorable - Mitjà-Alt)
Català (Valorable - Mitjà-Alt)
Especialitat
Electricitat