Webinar Posa a punt el teu CV!

Dates i horaris
6 de març
16 a 17h
Tipus
En línia
Durada
1 hora
Lloc
En línia
Proposada per
Servei d'Ocupació i Promoció Professional

Organitzat per

En linia

Objectius

El mercat laboral actual ens demana que tinguem molt clar el nostre objectiu professional amb els valors afegits ben identificats.

Després aquesta informació cal plasmar-la per escrit en un currículum atractiu i actual.

Finalment cal fer arribar aquest CV al màxim de persones possibles que ens puguin ajudar a aconseguir la feina que desitgem.

El CV en paper cada vegada té menys sortida i la seva difusió és molt més habitual en format electrònic a través del correu electrònic o les xarxes socials.

- Aportar informació sobre tipus de CV i com adaptar-los a cada necessitat particular

- Identificar les vies de difusió del CV més efectives

- Donar pautes per utilitzar Linkedin amb diferents objectius

Programa

El currículum: cronològic, funcional i per competències

- Vies de difusió del CV:

Correu electrònic

Linkedin

Altres

- Linkedin:

Per a què ens pot ser útil?

Com treure-li el màxim profit?

Editar el perfil

Actuar a la xarxa

Impartit per

Anna Rosell Leal. Psicòloga consultora en desenvolupament professional i personal. Presidenta de l'Associació de Professionals per a la Inserció Laboral de Catalunya. Especialitzada en l'assessorament i la formació a professionals amb formació superior tant júniors com sèniors. Col·laborant en projectes actuals i innovadors de millora de competències transversals relacionades amb el mercat laboral vinculats a universitats i altres centres educatius, col·legis oficials i entitats públiques principalment.