Simulació energètica d’edificis amb Open Studio i Energy Plus

Dates i horaris
1, 2, 3, 4 i 5 de juliol de 2024
De 9 a 13.30 h.
Tipus
En línia
Durada
50 hores (20 guiades per l'equip docent i 30 de treball autònom de l'alumnat)
Lloc
En línia

Organitzat per

Universitat de Lleida (UDL)

Objectius

L’objectiu principal del curs és oferir als alumnes una iniciació al món de la simulació energètica d’edificis, una activitat que està adquirint cada cop més importància, tant per al disseny d’edificis nous com per a la rehabilitació d’edificis existents. El gran repte del canvi climàtic pot mitigar-se en gran mesura augmentant l’eficiència energètica d’un dels majors sectors consumidors d’energia al món: el de l’edificació. Es tracta d’un curs eminentment pràctic, en què cada alumne seguirà amb el seu propi ordinador i el programari pertinent les explicacions pas a pas del professor, tot aprenent els blocs bàsics en aquest procés de simulació energètica. L’eina de simulació presentada, Energy +, és l’eina més avançada del mercat, reconeguda mundialment.

 


Es tracta d’un curs tècnic molt especialitzat que complementa la formació acadèmica rebuda en graus i màsters d’enginyeria i ciències. Dona resposta formativa en l’àmbit del disseny eficient d’edificis nous, així com també en els projectes de rehabilitació energètica d’edificis existents. Amb la transposició a Espanya de la Directiva europea 2010/31/CE relativa a l’eficiència d’edificis es preveu la creació de molts llocs de treball tant a Catalunya com a Espanya que exigiran coneixements de simulació energètica d’edificis.

 

Destinataris

Curs adreçat a estudiants d’enginyeries interessats en el món de l’estalvi i la simulació energètica d’edificis, estudiants d’arquitectura i arquitectura tècnica, estudiants de màsters d’industrials, estudiants de doctorat, així com professionals del món de l’edificació i investigadors interessats a adquirir coneixements d’EnergyPlus, el programari més avançat en simulació energètica.

Programa

- Iniciació a la simulació energètica i plantilles.
- Introducció de dades geomètriques i constructives. Definició de càrregues i perfils horaris de l’edifici.
- Generació i assignació de tipus de recintes i de zones tèrmiques.
- Càlcul bàsic de demanda (Ideal load) i obtenció d’informes de resultats.
- Introducció de sistemes HVAC predefinits i obtenció de resultats.
- Definició i introducció de nous materials, construccions i perfils.
- Introducció a la utilització de macros: façana ventilada, murs Trombe i ventilació programada.
- Control solar, confort tèrmic, pous canadencs.
- Introducció als sistemes ACS.
- Càlculs paramètrics.
- Anàlisi de fluxos de calor

Impartit per

Josep Solé Bonet, URSA Insulation, S.A.

Coordinació: Marc Medrano, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL. 

Observacions

Més informació en aquest enllaç

Per a realitzar la inscripció caldrà que envieu un correu electrònic a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat