Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RD 1027/2007)

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 de maig de 2023
De 16 a 20 h.
Tipus
Videoconferència
Durada
28 hores lectives
Lloc
En línia

Objectius

Entendre i conèixer els conceptes generals de climatització pel benestar de les persones, així com la normativa que existeix avui dia a Espanya sobre les instal·lacions tèrmiques en edificis.

 

El marc de referència d'aquest curs és el recentment aprovat Reial Decret 1027/2007. És important conèixer bé quines són les opinions i circumstàncies que fan que aquestes instal·lacions siguin tècnicament i econòmicament viables, segons el marc normatiu actual així com els diferents procediments a tindre en compte un cop realitzada la instal·lació en cas d'inspeccions.

 

El curs s'estructura en una primera part d'anàlisi d'explicació de conceptes generals en l'àmbit de la climatització, posteriorment es farà una explicació de les diferents instruccions tècniques de la normativa i finalment ens introduirem en la part documental a tindre en compte per estar en sincronisme amb el BOE amb pinzellades en el càlcul, disseny i execució d'instal·lacions. Es tracta d'un curs molt pràctic i aplicat a casos reals. L'objectiu és que els alumnes acabin el curs coneixent tots aquells aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de complir amb la normativa en les instal·lacions de Climatització.

Webinar en directe: Actualització del Reial Decret 178/202

Destinataris

El curs està destinat a tècnics que vulguin introduir-se en el sector de la refrigeració per tal d'obtenir els coneixements per poder dissenyar i executar instal·lacions, així com portar la gestió documental per estar en sincronisme amb la normativa actual.

 

Aquest curs permet justificar part de les hores de formació continuada necessàries per accedir a la certificació d'Expert en Auditories Energètiques, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. Tota la informació per poder accedir a la certificació està disponible a  https://certificacioprofessional.cat/

 

 

Programa

Aspectes Generals:

 • Descripció Conceptes Generals (Termodinàmica, humitats, pressions, Caudals).
 • Fluids Refrigerants i classificació.
 • Olis lubricants i classificació.
 • Funcionament d'una màquina frigorífica (Diagrama pressió entalpia, cicle frigorífic, conceptes tècnics).
 • Descripció i explicació elements principals màquina frigorífica.
 • Explicació dels diferents equips frigorífics i les seves aplicacions per l'àmbit de la Climatització.

 

Instruccions Tècniques Complementàries:

 • Explicació general dels punts tractats en el Reial decret 1027/2007

 

Instruccions Tècniques:

Característiques i exigències de benestar i higiene:

 • Qualitat Tèrmica de l'ambient.
 • Qualitat d'aire interior
 • Exigència d'higiene.
 • Qualitat de l'ambient acústic.

Exigències d'eficiència energètica:

 • Generació calor i fred.
 • Xarxes de canonada i conductes.
 • Control.
 • Comptabilització de consums.
 • Recuperació de l'energia.
 • Aprofitament d'energies renovables.
 • Limitació de l'energia convencional.

Exigències de Seguretat:

 • Àmbits d'aplicació
 • Procediments de verificació
 • Documentació justificativa.
 • Característiques i quantificació de les exigències de seguretat:
  • Generació calor i fred.
  • Xarxes de canonada i conducte.
  • Protecció contra incendis.
  • Seguretat d'utilització.

Exigències en el muntatge de la instal·lació:

 • Proves d'estanquitat en les xarxes de canonada.
 • Proves de recepció conductes d'Aire.
 • Prova estanquitat xemeneies.
 • Proves de posada en marxa.

Manteniment i ús:

 • Programació del manteniment preventiu.
 • Programa de gestió energètica.

Inspeccions obligatòries segons normativa:

 • IPE.
 • IPIC

Tràmits a realitzar per a la legalització de la instal·lació:

 • Declaració Responsable.
 • Projecte tècnic o Memòria justificativa.
 • Contracte de Manteniment.
 • Certificats CE de l'equipament.
 • Certificat d'estanquitat de la instal·lació frigorífica.

 

Aplicacions i programes utilitzats:

 • Càlcul de càrregues tèrmiques (Fulla càrregues tèrmiques Universitat Politècnica de Valencià).
 • Càlculs i explicació del cicle frigorífic. (Solkane)
 • Càlcul de conductes d'aire (Programa de càlcul)
 • Selecció i càlcul d'element de difusió (Programa de càlcul Madel).
 • Regla del Frigorista. (Danfoss).
 • Simulació càlcul rendiment d'equips generadors de fred i calor.
 • Anàlisis Lectures de Combustió Equips Generadors de Calor.
 • Selecció Equips de Climatització.
 • Selecció d'Equips d'aportació d'aire exterior.
 • Exemples de casos pràctics.

 

Aerotèrmia

Explicació teòrica dels tipus d'instal·lació i d'equips d'aerotèrmia actuals en el mercat, exemples pràctics amb el P&ID d'instal·lació per climatització domèstica i comercial així com llistat de fabricants i requisits de posada en funcionament. 

Impartit per

Rafael Martínez, Industrial Engineer, Management Engineer and Expert Energy Auditor de Vacca Engineering. 

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 315 €
Preu precol·legiats (en línia): 315 €
Preu no col·legiats (en línia): 440 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
 • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
 • Bizum

Observacions

Aquest curs es realitzarà en format videocoferència però amb aquestes particularitats:  

 • Les 5 primeres sessions (8, 10, 15, 17 i 22 de maig) seràn teòriques, es realitzaran per videoconferència. 
 • Les 2 següents sessions (24 i 29 de maig) seràn pràctiques i es podran seguir presencialment a la seu col·legial o per videoconferència, de lliure elecció. 

Per a la realització d’aquest curs de formació, si opteu per a les sessions de pràctiques presencials, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 4 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

 

- Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

 

Assistència

 

L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.

En cada curs es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs.

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur


El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.