Presenta amb èxit el teu Treball Final

Dates i horaris
18 de maig 2023
14 a 16h
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
2 hores
Lloc
Avinguda d'Eduard Maristany, 16
08019
BARCELONA
Proposada per
Àrea d'Escoles Universitàries

Objectius

Aportar una visió general de tot el que implica una presentació en públic: objectiu, comunicació i eines de suport.
Facilitar la detecció de les pors i/o àrees de millora de cada persona per poder-hi fer front.

Destinataris

Estudiants matriculats de TFG o TFM.

Programa

Exposició pràctica i interactiva amb les persones assistents. Adaptació del contingut a les necessitats del grup.


1. Què em preocupa més de l’exposició i defensa del meu TFG?
2. Quins elements entren en joc a l’hora de presentar el TFG?
Visió global de tots els aspectes personals i de l’entorn que hi intervenen
3. Com em sento abans de començar?
Gestió de les emocions
4. Tinc clar el què vull comunicar?
Objectius, esquemes i mapes mentals
5. Com comuniquem en públic?
Comunicació verbal i no verbal
6. Com utilitzo les eines de suport a la meva presentació oral?
Tips imprescindibles per una bona presentació visual i reflexions sobre altes
possibilitats
7. Com em preparo per les preguntes i objeccions del tribunal?�

Impartit per

Anna Rosell Leal. Psicòloga consultora en desenvolupament professional i personal. Presidenta de l'Associació de Professionals per a la Inserció Laboral de Catalunya. Especialitzada en l'assessorament i la formació a professionals amb formació superior tant júniors com sèniors. Col·laborant en projectes actuals i innovadors de millora de competències transversals relacionades amb el mercat laboral vinculats a universitats i altres centres educatius, col·legis oficials i entitats públiques principalment.

Documentació

S’utilitzarà una presentació de suport que es facilitarà a totes les persones assistents.