Postgrau de Gestió Energètica Eficient. Mòdul 4: Aspectes Claus de la Transició Energètica sobre l’Alerta Climàtica

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
Del 19 de febrer al 7 d'abril de 2025
Dilluns i dimecres. 26 de febrer i 7 d'abril de 17 a 19 h. (Calendari de les sessions a l'apartat d'observacions)
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
56 hores
Lloc
Aula 1, 3a planta del Col·legi
Consell de Cent, 365 (Barcelona)
08009
BARCELONA

Objectius

Aquest mòdul forma part dels mòduls que componen el Postgrau de Gestió Energètica Eficient.

La Unió Europea ha fixat uns objectius a complir dins els compromisos contra el canvi climàtic i política energètica. Aquest Postgrau pretén dotar de continguts, eines i estratègies pel compliment d'aquestes, parlant des del mercat elèctric fins a les energies renovables i passant per temes d'autoconsum.

Es comptarà amb la participació de ponents de reconegut prestigi dins de l'àmbit de la gestió energètica.

Destinataris

Aquest Postgrau està adreçat a professionals en l'àmbit de la gestió energètica que vulguin assolir coneixements en aquestes línies estratègiques. 

Programa

 • Un món en transició energètica.
 • Marc europeu, estatal i català per a la transició energètica.
 • Tecnologies clau per a la transició energètica.

               * Generació elèctrica distribuïda
               * Emmagatzematge d'energia
               * Mobilitat elèctrica
               * Autoconsum elèctric
               * Hidrogen

 • Nous models de negoci associats a la transició energètica.

              * Digitalització
              * Comunitats ciutadanes d'energia
              * Comunitats d'energies renovables
              * Flexibilitat
              * Aregadors de demanda

 •  Eficiència energètica en edificis.

- Energies renovables.

 • Tendència, avantatge i inconvenients de cara tecnologia: mini-hidràulica, eòlica i mini ecòlica, biomassa, biogàs, solar tèrmica, aerotèrmia i geotèrmia.
 • Instal·lacions existents i previsions en la producció d'energia per assolir els objectius nacionals i europeus”.

 

 Normativa sobre eficiència en els edificis: 
 • Context. Situació actual del parc d'edificis
 • Marc normatiu europeu (directives europees)
 • Codi Tècnic de l'Edificiació (CTE)
 • Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)
 • Certificació energètica d'edificis
 • Auditories energètiques. 

-Mesures d'estalvi i eficiència energètica, plans d'acció de la Generalitat de Catalunya i Ajudes econòmiques al sector dels edificis.

 • Mesures estrella per a la rehabilitació energètica d'edificis: 

              -Informació energètica del sector dels habitatges

              -Normativa prevista al sector dels edificis 2020

              -Mesures de baix cost per habitatges

              -Mesures passives o arquitectòniques

              -Mesures actives o instal·lacions

              -Resultats d'estalvis energètics i econòmics amb contractes d'estalvi energètic garantit (EPC)

              -Dades del registre de la certificació energètica d'edificis

              -Ajudes econòmiques disponibles FNEE-IDAE-ICAEN, Agència Habitatge, AMB i Ajuntament de Barcelona

-Mesures d'estalvi i eficiència energètica, plans d'acció de la Generalitat de Catalunya i Ajudes econòmiques al sector industrial.

 • Mesures estrella sector industrial

              -Informació energètica del sector industrial

              -Motors elèctrics i variadors de freqüència

              -Sistemes d'aire comprimit

              -Cogeneració i trigeneració 

              -Introducció a les millors tecnologies disponibles (IPPC - MTD)

              -Ajudes econòmiques disponibles FNEE-IDAE-ICAEN; Programa CUPONS per auditories energètiques

 

-Mesures d'estalvi i eficiència energètica, plans d'acció de la Generalitat de Catalunya i Ajudes econòmiques al sector transport 

 • Mesures d'estalvi i eficiència energètica al sector transport

              -Informació energètica del transport

              -Normativa prevista al sector del transport propers anys

              -Mesures d'estalvi energètic

              -Pla d'acció PIRVEC 2016-2019 i Pla estratègic d'electrificació d'aparcaments 2020-2025

              -Ajudes econòmiques disponibles FNEE-IDAE-ICAEN; AMB

- Certificats d’estalvis garantits CAES transversals per tots els sectors.

 

Autoconsum 

 • Dimensionat d'instal·lacions d'autoconsum. 
              -Què és l'autoconsum? Per què autoconsumir?
              -Tipus d'instal·lacions d'autoconsum i esquemes de connexió
              -Principis de dimensionat d'instal·lacions d'autoconsum: Cobertura vs Autoconsum i Estalvi vs Rendibilitat
              -Anàlisi tècnico-econòmic de projectes d'autoconsum. 
              -Autoconsum amb acumulació. 
 • Marc legal de l'autoconsum
              -Llei 24/2013
              -RD842/2002 (RBT)
              -RD1699/2011
              -Vademecum Endesa
              -RD244/2019-Real Decret d'Autoconsum 
              -Com tramitar i legalitzar instal·lacions d'autoconsum

 

Transport eficient: vehicle elèctric

 •  Situació actual del mercat
 • Tecnologies per la electromobilitat
 • Vehicles precursors a les seves categories
 • Conceptes energètics i de segona vida per les bateries
 • Sistemes de Càrrega (Conductiva (AC, DC, 9 Inductiva, Pila d'hidrògen, canvi de bateria)
 • Integració d'Infraestructures de càrrega a estructures intel·ligents
 • Plans de Mobilitats a les Ciutats
 • Normativa IEC 61851-1
 • Normativa d'Instal·lació ITC-BT-52
 • Gestió d'Infraestructures de Recàrrega
 • Sistemes SPL: Solucions de Balanceig Fixe i Dinàmic de Potència
 • Aspectes tècnics d'Instal·lació: Pautes a tenir en compte
 • Exemples Pràctics a diferents entorns d'instal·lació

 

El curs és d’una durada de 56 hores, de les quals 40 hores seran presencials/videoconferència i la resta seran complementades amb el treball final de mòdul i una visita tècnica.

 

Impartit per

Lluís Morer, Cap del Programa d'estalvi i eficiència energètica de l'Institut Català d'Energia

Alejandro Valdovinos, AC Chargers Business Unit Director a Circontrol.

Laia Sarquella, Enginyera Química, tècnica de la Divisió de Gestió Energètica de l'Institut Català d'Energia

 

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (presencial): 485 €
Preu precol·legiats (presencial): 485 €
Preu no col·legiats (presencial): 690 €
Preu col·legiats (en línia): 485 €
Preu precol·legiats (en línia): 485 €
Preu no col·legiats (en línia): 690 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum
 • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
  • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
  • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

Les sessions d'aquest curs es realitzaran en directe, seran enregistrades i posteriorment estaran disponibles al campus virtual de Tecnoaula.

 

Per a la realització d’aquest curs sota la modalitat presencial, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 20 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms pel seu lliurament. Aquests tiquets són vàlids per: 

- Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

 

Calendari: 

19, 24 i 26 de febrer de 2025.

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31 de març de 2025.

2 i 7 d’abril de 2025.

 

Seguiment:

Aquest mòdul forma part del Postgrau d'Enginyer de Seguretat en Risc Químic, permetent la inscripció a mòduls independents. 

El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 edicions. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou.

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i, per tant, en situació de recerca de feina (aturats), i amb més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Formació bonificada

Aquest curs és pot bonificar per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), que té l'objectiu de donar suport a les empreses millorant les habilitats i capacitats dels seus empleats a través de la formació bonificada.

Contacta amb el Departament de Formació per sol·licitar més informació. Telf. 93 496 14 20 o bé per e-mail a: formacio@ebcn.cat

 

Certificat d’assistència i/o aprofitament

En cada curs es lliura un certificat quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs o d’aprofitament si supera el qüestionari final del curs.

 

Anul·lacions

Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.