Postgrau Cap d’obra

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
24 de març al 15 de juliol de 2023
Divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
120 hores
Lloc
CATEB
Bon Pastor, 5
08021
BARCELONA

Organitzat per

Aquest curs s’ha programat entre el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) 

  

Objectius

Perquè volem formar els professionals que desenvolupen les tasques de Cap d’obra donant instruments per a la revisió i millora de les seves competències tècniques i de gestió.

 

Aquest postgrau es basa en la transmissió de coneixements des de l’experiència de l’exercici de la professió i té per objectius:

 • Situar el cap d'obra dins el context del procés constructiu, emmarcant les seves funcions, obligacions i responsabilitats.
 • Planificar i gestionar el temps, el cost i els recursos humans i materials, sense perjudicar la qualitat i la seguretat
 • Aplicar els coneixements legals i jurídics dins el marc de l'empresa constructora, per tal de complir les exigències que s'escauen
 • Dirigir i liderar l'equip, desenvolupant les habilitats per negociar i coneixent els rols i les funcions de les diferents persones que participen en el procés constructiu

Destinataris

Estudiants universitaris, recent titulats o professionals amb dos o tres anys d'experiència com a ajudants de cap d'obra o amb un any d'experiència com a caps d'obra.

Programa

Mòdul 1. Els agents del procés constructiu (4 hores)

 • Funcions i responsabilitats del cap d’obra.
 • Visió empresarial, experiències, tipus clients.

 

Mòdul 2. Aspectes previs a l’inici de l’obra (8 hores)

 • Aspectes previs a l'inici d'obres.
 • Tramitacions i legalitzacions.
 • Contractació pública i privada.
 • Anàlisi del projecte inicial: Amidaments, plec de condicions....
 • Oferta d'estudis.

 

Mòdul 3. Gestió de la documentació de l’obra (4 hores)

 • Organització de l'arxiu de l'obra.
 • Coordinació de tots els mitjans necessaris.
 • Recopilació documentació final d'obra, As Built, manual d'ús i manteniment, Llibre de l'edifici.

Mòdul 4. Planificació i organització del temps, cost i recursos (32 hores)

 • Planificació general de l’obra.
 • Planificació tècnica de l’obra: conceptes, diferents tècniques.
 • Seguiment i actualització d'una planificació tècnica.
 • Pla de Viabilitat d'una obra: conceptes principals i anàlisi dels diferents costos.
 • Planificació econòmica de l'obra: conceptes dels diferents tipus de costos.
 • Seguiment i actualització d'una planificació econòmica de l'obra.
 • Cas pràctic.

 

Mòdul 5. La contractació a l’obra (8 hores)

 • Contractació d’industrials.
 • Negociació.
 • Confecció de quadre comparatiu d'ofertes i adjudicació.
 • Cas pràctic.

Mòdul 6. Control de qualitat (4 hores)

 • Pla de control i comprovacions de materials i sistemes constructius.
 • Seguiment i actualització de tota la documentació de l'obra.
 • Certificats de construcció sostenible: BREEAM, LEED.

Mòdul 7. Prevenció, seguretat i salut (8 hores)

 • L'Estudi i el pla de seguretat.
 • El coordinador de seguretat.
 • Prevenció a l'obra i visites d'obra.

 

Mòdul 8. Habilitats humanes del cap d’obra (16 hores)

 • Lideratge i treball en equip.
 • Comunicació i treball en equip.
 • Resolució de conflictes.

 

Mòdul 9. As Built i BIM (4 hores)

 • Recopilació documentació final d'obra: As Built.
 • Manual d'us i manteniment. Llibre de l'edifici.
 •  

 

Mòdul 10. Lean Construction (3 hores)

 • Lean Construction.

 

Les dates dels mòduls són orientatives i susceptibles a possibles canvis

Impartit per

Maria Mercè Casals Cusidó, Arquitecta tècnica. Cap d'obra de Dragados, S.A. Àmplia experiència professional, gestionant tot tipus d’obra, tant obra pública com privada, coordinant equips pluridisciplinars en obres de gran volum supervisant totes les fases d’obra.

Lídia Echániz Pou, Arquitecta tècnica col·legiada. Enginyeria en Organització Industrial. Experiència en Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació deSeguretat.

Esther Gabarrón i Guillén, Enginyera Tècnica d'Obres Públiques. Enginyera Civil. Cap d'obra de Dragados, SA

Virginia Gascón Giménez,  Arquitecta tècnica col·legiada. Màster BIM Manager. Professional lliberal. Experiència com a Direcció d'Execució d'Obra i a l'àrea de producció i d'estudis de Dragados.

Alejandro Soldevila Pastor, Arquitecte tècnic col·legiat. Interiorista. Expert en llicències d'activitat. 

Esther Somoza Rodríguez, Llicenciada en Psicologia. Màster en Direcció de RH, formació en negociació a Harvard, Màster en Coaching Organitzacional. Formadora i consultora en l'àrea de gestió de persones.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (presencial): 1500 €
Preu precol·legiats (presencial): 1500 €
Preu no col·legiats (presencial): 2500 €
Preu col·legiats (en línia): 1500 €
Preu precol·legiats (en línia): 1500 €
Preu no col·legiats (en línia): 2500 €

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
 • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
 • Bizum

 

Observacions

Metodologia

Podràs seguir el postgrau de forma presencial a les instal·lacions del Col·legi. També podràs seguir-ho per videoconferència, a través de l’aplicatiu ZOOM.

 

Combinem teoria i pràctica. El professorat trasllada a l’aula, de forma pedagògica, els casos pràctics reals en els quals ha treballat i a partir dels mateixos s’estableixen els procediments teòrics i pràctics.

 

Treballarem al campus del Col·legi, www.campus.apabcn.cat, en el qual podreu desenvolupar la vostra vida acadèmica; des d’on us connectareu a les classes que seguireu per videoconferència, trobareu i us descarregareu el material acadèmic, podreu crear i participar a fòrums, estareu en contacte amb els Companys del curs, el professorat i el/la coordinador/a del curs i podreu consultar les vostres avaluacions.

 

Avaluació

Perquè puguis treure el màxim rendiment de la formació és necessari una assistència mínima del 80% i l’elaboració d’un projecte que realitzaràs amb altres companys/es. No et preocupis pel projecte doncs el professorat t’ajudarà en tot moment, t’orientarà i et tutoritzarà fins la presentació final. Aquest projecte és el que et farà reconèixer com un/a bon/a Cap d’Obra.

 

Assistència

L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

 

 

Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

 

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Formació bonificada

Aquest curs és pot bonificar per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), que té l'objectiu de donar suport a les empreses millorant les habilitats i capacitats dels seus empleats a través de la formació bonificada.

 

Contacta amb el Departament de Formació per sol·licitar més informació. Telf. 93 496 14 20 o bé per e-mail a: formacio@ebcn.cat